Golfalbue er smerter som sitter på innsiden av albuen. Smertene kommer ofte av gjentakende bevegelser som belaster albuen, for eksempel når en svinger en golfkølle.

Slike smerter i albuen er svært vanlig blant golfere og risikoen er størst i perioder hvor treningsmengden blir større. eller hvis spilleren har mangelfull teknikk som for eksempel feil kroppsholdning under treningen.

Selv om tilstanden ikke er farlig, kan smertene bli så plagsomme at daglige gjøremål blir vanskelige å gjennomføre. Derfor er det viktig å ta smertene på alvor med en gang de oppstår.

Ved milde tilfeller kan det være nok med hvile eller tilpasset trening. Mange må alikevel innse at smertene kanskje ikke forsvinner. Da kan det være aktuelt med behandling hos for eksempel naprapat.

Hvis du har vondt i albuen og oppsøker naprapat, vil du først få en grundig forundersøkelse. Dette blir gjort for å få et helhetlig inntrykk av problemet og hjelper med å kartlegge behovet for behandling. Da er også mulighetene større for at underliggende årsaker til smertene, kan avdekkes. Behandlingen blir tilpasset individuelt og det brukes godt utprøvde metoder. I rehabiliteringsfasen får du også god oppfølging for best mulig forebygging av lignende problemer i fremtiden.